Corporate Planner Finance

Geïntegreerde budgetten, rapporten en prognoses

In de deze module is resultaat, kasstroom en balans volledig geïntegreerd.

 

Efficiënte financiële rapportages, budget-werkelijk vergelijkingen en liquiditeitsprognoses. Per entiteit, profitcenter, kostenplaats en grootboekrekening.

 

Een geïntegreerde financiële planning die afgestemd is met de operationele en strategische planning is voor iedere organisatie een grote uitdaging. De continuïteit van de onderneming dient gewaarborgd te worden en uiteindelijk is de solvabiliteit de bepalende factor. De planning van resultaat, cashflow en balans is een complex geheel. Met CP-Finance krijgt u een complete oplossing waarin de benodigde bedrijfseconomische logica is opgenomen. Daarmee maakt u prognoses, budget-werkelijk vergelijkingen, afwijkingsanalyses, liquiditeitsprognoses en flexibele rapportages en dashboards.  U kunt deze module integreren met de operationele planning en met Corporate Planner Cons voor de (wettelijke) consolidatie.

CP-Finance - Geïntegreerde budgetten, rapporten en prognoses

Voordelen

  • Een efficient rapportage proces
  • Betrouwbare prognoses
  • Flexibel aan te passen
  • Één versie van de waarheid

Functies

  • Integratie van resultaat, kasstroom en balans
  • Planning van investeringen en kredieten
  • BottomUp en TopDown planning
  • Connectie met de operationele planning

Wilt u meer informatie?

Stuur ons een e-mail met uw vraag. Of maak direct een afspraak voor een persoonlijk gesprek en een verhelderende presentatie van de software.