1. Bespaar tijd

Controllers zijn maandelijks veel tijd kwijt aan het verzamelen en handmatig verwerken van gegevens. Niet zelden is een uitvoerige controle noodzakelijk, omdat deze verwerking de kans op fouten vergroot. Met name bij het gebruik van spreadsheets komt deze problematiek vaak voor.

2. Verminder tijdsdruk

Een Corporate Perfomance Management systeem importeert de periodieke gegevens. Uw analyses en rapporten worden snel geproduceerd en zijn altijd op de vastgestelde tijden klaar.

3. Bespaar geld

De juiste CPM software vergt slechts éénmalig een investering. Het aannemen van een extra werknemer, wat zonder een CPM systeem vaak nodig is, lijkt lager. Schijn bedriegt: de kosten van een nieuwe werknemer zijn structureel en de aanschaf van een CPM systeem is eenmalig.

4. Verbeter uw managementinformatie

De managementinformatie dient tijdig aangepast te worden aan veranderende marktomstandigheden. Een CPM systeem is flexibeler dan een complex spreadsheetmodel.

5. Verhoog uw rendement

In een professioneel CPM systeem ziet u met één druk op de knop verschillende planningen, prognoses en scenario’s. Problemen worden zo eerder gesignaleerd, uw rendement gaat omhoog.

6. Beheers uw liquiditeiten

In een intelligent CPM systeem plannen de controllers de kasstromen zodat zij kunnen bepalen of de financiële middelen toereikend zijn.

7. Betrouwbare informatie

In een CPM systeem worden alle gegevens op één locatie opgeslagen zodat geborgd wordt dat iedereen gebruik maakt van dezelfde data. Controllers dienen in spreadsheets d.m.v. complexe formules zelf de trends en resultaten te voorspellen. Eén enkele foute formule of vergeten relatie tussen variabelen kan grote gevolgen hebben voor het bedrijf.

8. Ad-hoc vragen sneller beantwoorden

Ad-hoc vragen worden door de gebruikelijke rapportages niet beantwoord. Vragen als “Wat is het effect van de verwachte wijziging in de prijzen op de cashflow?” worden met een CPM systeem wel snel en betrouwbaar beantwoord.

9. Maak van gegevens informatie

Gegevens leveren informatie op als deze de ontvanger in staat stelt betere beslissingen te nemen. Door grote hoeveelheden gegevens automatisch te aggregeren, te integreren en overzichtelijk te presenteren worden deze in informatie omgezet.

10. Continuïteit van informatievoorziening

Als er in de organisatie veel complexe spreadsheets in gebruik zijn en de maker daarvan vertrekt, is de continuïteit van de managementinformatie in gevaar. Bovendien zijn complexe spreadsheets moeilijk aan te passen aan veranderingen in de bedrijfsstructuur, gewijzigde wetgeving of nieuwe wensen van het management. Een Corporate Performance Management systeem is transparant en flexibel.