Het Business Application Research Center (BARC) heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van gebruikers van software voor Corporate Performance Management. 97 % van de respondenten die gebruik maken van de Corporate Planning software geven aan “tevreden” of “zeer tevreden” te zijn met de oplossingen. De Corporate Planning Suite is in dit onderzoek beoordeeld in drie zogenaamde peer groups, “Solution-focused Planning Products”, “Financial Performance Management Products” en “European Vendors”. In alle drie groepen komt Corporate Planning als beste oplossing naar voren wat betreft de KPI’s “Planning functionality”, “Integrated planning” en “User experience”. Hier kunt u het rapport downloaden.

Over de BARC Planning Survey

De BARC Planning Survey is een jaarlijks en onafhankelijk onderzoek onder gebruikers van software voor planning, budgetteren en forecasting. Het doel is te onderzoeken wat de redenen zijn voor aanschaf, hoe de implementatie is verlopen en welke voordelen er zijn behaald. De gegevens zijn verzameld van november 2017 tot februari 2018. In totaal hebben 1.465 personen deelgenomen en zijn 17 oplossingen geanalyseerd.